Benvingut #BlocLlavors!!

CAT/CAST (AMB NOU VIDEO!)

 

Com a Obra Social Barcelona, anunciem l’ocupació de diversos pisos buits del bloc del carrer Lleida 38: ja tenim aquí el #BlocLlavors!

Al nostre tercer bloc ja hi estan vivint 13 persones, 5 de les quals són menors, i dues gates. Totes elles, sense alternativa habitacional, pateixen les conseqüències de l’especulació immobiliària que està acabant amb les veïnes, els barris i la ciutat de Barcelona. Un dels responsables d’aquesta destrossa és Vauras Investment SL., fons que ha comprat el bloc disposat a especular amb el nostre dret a l’habitatge. Nosaltres no ho permetrem!

Vauras Investment SL és un fons d’inversió d’origen finès que es dedica fonamentalment a la promoció d’habitatges de luxe a Barcelona, el Maresme, Sitges i Eivissa. Casos com aquest, Leiva 37La Profana (Paral·lel 101), o el pelotazo urbanístic de la fraudulenta Associació Lumen Dei, ens mostren les pràctiques de mobbing utilitzades per aquest fons d’inversió per tal de fer fora les veïnes dels blocs i fer negoci sense escrúpols amb un bé de primera necessitat, fent impossible l’accés a un habitatge digne.

Aquestes dinàmiques, que expulsen les veïnes més vulnerables, han arribant al número 38 del carrer Lleida. El bloc estava sent buidat a través d’extorsions – mobbing- i a base de no renovar els contractes. Alhora, s’estan reformat els pisos per tal de pujar els preus, especular amb el seu valor i desplaçar les veïnes substituint-les per rendes més elevades o per turistes. Totes aquestes pràctiques són habituals al Poble Sec i a altres barris de la ciutat.

Al Poble Sec, s’han perdut més de 1200 habitatges des de 2010, alguns d’aquests reconvertits en hotels o pisos turístics, i el preu del lloguer ha augmentat un 20% els darrers dos anys, arribant a una mitjana de 750€ mensuals per pisos de 57m2 . Això és un abús que fa de l’habitatge un luxe, cosa que és de totes totes injust.

Igual que amb el Bloc La Bordeta i el Bloc La Jahnela, som les veïnes organitzades les que ens hem enfrontat a la necessitat de trobar una solució que visibilitzi aquesta situació i hi hem plantat cara exercint el nostre dret a l’habitatge.

És per això que exigim a Vauras Investment SL que no especuli més amb les nostres vides i a l’Ajuntament de Barcelona que actuï contra l’especulació immobiliària i ofereixi alternatives legals ampliant significativament el parc públic d’habitatge.

Les noves veïnes del #BlocLlavors lluitarem per utilitzar i habitar els habitatges buidats i destinats a l’especulació. Volem lloguers socials i que la gentrificació no ens expulsi de les nostres cases i ciutats.

De la mà de les veïnes, l’Obra Social Barcelona defensarem que quan no tenim accés a un habitatge, llavors..

Nosaltres sí que som #VeïnesDeLuxe, som #BlocLlavors!

 

Nou vídeo inèdit!

 

—————————————

 

Como Obra Social Barcelona, anunciamos la ocupación de varios pisos vacíos del bloque de la calle Lleida 38: ya tenemos aquí el #BlocLlavors!

En nuestro tercer bloque ya están viviendo 13 personas, 5 de las cuales son menores, y dos gatas. Todas ellas, sin alternativa habitacional, sufren las consecuencias de la especulación inmobiliaria que está arrasando con las vecinas, los barrios y la ciudad de Barcelona. Uno de los responsables de tal destrozo es Vauras Investment SL., fondo que ha comprado el bloque dispuesto a especular con nuestro derecho a la vivienda. Nosotras no lo vamos a permitir!

Vauras Investment SL es un fondo de inversión de origen finlandés que se dedica fundamentalmente a la promoción de viviendas de lujo en Barcelona, el Maresme, Sitges y Eivissa. Casos como este, Leiva 37, La Profana (Paral·lel 101), o el pelotazo urbanístico de la fraudulenta Asociación Lumen Dei, dan cuenta de las prácticas de mobbing utilizadas por este fondo de inversión para echar a las vecinas de los bloques y comerciar sin escrúpulos con un bien de primera necesidad, imposibilitando el acceso a una vivienda digna.

Estas dinámicas, que expulsan a las vecinas más vulnerables, han llegado al número 38 de la calle Lleida. El bloque estaba siendo vaciado por medio de extorsiones –mobbing- y a base de no renovar los contratos. A la vez, se están reformando los pisos para subirles el precio, especular con su valor y desplazar a las vecinas sustintuyéndolas por rentas más altas o por turistas. Todas estas son prácticas habituales en Poble Sec y otros barrios de la ciudad.

En Poble Sec, se han perdido más de 1200 viviendas desde 2010, algunas de ellas reconvertidas en hoteles o pisos turísticos, y el precio del alquiler ha subido un 20% en los dos últimos años, llegando a una media de 750€ mensuales por pisos de 57m2 . Esto es un abuso y hace de la vivienda un bien de lujo, algo que a todas luces es injusto.

Igual que con el Bloc La Bordeta y el Bloc La Jahnela, somos las vecinas organizadas las que nos hemos enfrentado a la necesidad de encontrar una solución que visibilizara esta situación y hemos plantado cara ejerciendo nuestro derecho a la vivienda.

Es por ello que exigimos a Vauras Investment SL que no especule más con nuestras vidas y al Ayuntamiento de Barcelona que actúe contra la especulación inmobiliaria y consiga alternativas reales ampliando significativamente el parque de vivienda pública. 

Las nuevas vecinas del #BlocLlavors lucharemos para usar y habitar las viviendas vaciadas y destinadas a la especulación. Queremos alquileres sociales y que la gentrificación no nos eche de nuestras casas ni barrios.

Junto a las vecinas, Obra Social Barcelona defenderemos que cuando no tenemos acceso a la vivienda, llavors

Nosotras sí somos #VecinasDeLujo, somos #BlocLlavors!

 

Nuevo vídeo inédito!

Publicar un Comentario

Tu email nunca se publicará ni se compartirá. Los campos obligatorios están marcados con un *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*