Campanyes

Campanya de descriminilització de l’ocupació

Fa quasi un mes que vam presentar l’informe de ockupació d’habitatge buit «¡La vivienda para quien la habita!«en que hi han participat més de 600 persones que ocupen a Catalunya. Aquest recull d’informació, dades i testimonis neix d’una demanda col·lectiva des de la Obra Social Catalana per tal de tenir una base d’informació accessible per descriminalitzar el que els mitjans de comunicació i els polítics amaguen i distorsionen: el dia a dia de les persones que ocupen habitatges buits.

La motivació d’aquest informe és convertir-se en una eina col·lectiva de cara a una futura campanya de descriminalització de l’ocupació. Volem visibilitzar el ventall de realitats de les persones que ocupen, entenent-les no des de casos individualitzats, sinó en relació amb la crisi actual d’habitatge. El proper dissabte 15 setembre ens trobem amb tothom qui vulgui per començar a pensar entre totxs la campanya de descriminalització i legitimació de l’ockupació! Quan tinguem el lloc concretat ho publicarem a la web i twitter!

Totxs tenim dret a l’habitatge digne i la ocupació és una eina legitima per accedir-hi.