Informe Ockupació català

Què en sabem de l’ocupació d’habitatges buits a Catalunya?

Què s’ocupa?

Per què s’ocupa?

Qui ocupa i com és el seu dia a dia?

 

L’HABITATGE PER A QUI L’HABITA!
Informe sobre ockupació d’habitatge buit a Catalunya

Edició en català de l’informe sobre ockupació disponible online. Li podeu donar un cop d’ull, descarregar-lo, imprimir-lo i utilitzar-lo lliurement:

 

L’informe està elaborat entre moltes companyes i la informació es basa en 39 entrevistes i 626 respostes a una enquesta sobre llars ocupades (referides a aproximadament 1.800 persones) de 70 municipis de Catalunya.

Perfils i experiències molt diverses que mostren la realitat de la situació d’accés a l’habitatge: precarietat i inestabilitat, però també lluita, suport mutu i dignitat; tot amb una important perspectiva de gènere.

A la pàgina 57 hi trobareu un resum dels resultats principals.

Les dades, gràfiques i textos de l’informe són lliures de tot copyright. Podeu agafar-ho, fer-ho servir i difondre-ho lliurement!

Estem infinitament agraïdes a les companyes que han fet la traducció al català i la correcció de forma totalment desinteressada. Moltíssimes gràcies, Carme i Lluïsa!

Versió digital de l’informe en català